#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vážení občané,

 

Městský úřad Dolní Poustevna si vás dovoluje požádat o spolupráci při tvorbě „Analýzy vnímání pocitu bezpečí“, a to konkrétně vyplněním tohoto dotazníku. Výstupy budou předloženy zastupitelstvu města. Dále budou využity pro stanovení dílčích i dlouhodobých cílů pro Plán prevence kriminality na další roky, na kterém pracuje Komise prevence kriminality a také budou využity v rámci měření efektivity projektů „Asistenti prevence kriminality“ v Dolní Poustevně. Vaše názory jsou pro nás cenné a spolupráce si velmi vážíme. Své odpovědi můžete písemně i elektronicky vyplňovat do 31.05.2019. Písemné odpovědi můžete odevzdávat na podatelně Městského úřadu Dolní Poustevna. Elektronickou verzi najdete na webu města www.dolnipoustevna.cz

 

Mnohokrát děkuji za spolupráci.                                                                                                                        

(manažer Komise prevence kriminality, starosta města)

Dotazník APK

1. Cítíte se ve městě bezpečně?
2. Řekl/a byste, že okolí vašeho domu je v časovém rozmezí od 22:00 do 6:00 pro váš život a život vaší rodiny bezpečné?
3. Jaká opatření jste přijali pro posílení Vaší osobní bezpečnosti?
4. Jaká opatření jste přijali pro posílení bezpečnosti vašeho majetku?
Pro potřeby následující otázky chápeme časová rozmezí následovně: Den 6:00 – 18:59 Večer 19:00 – 21:59 Noc 22:00 – 5:59
5. Cítíte se bezpečně (více možností)
6. Domníváte se, že je město Dolní Poustevna bezpečnější, ve srovnání s jinými městy?
7. Na kterém místě se cítíte nejvíce ohroženi? (více možností)
8. Stal/a jste se Vy nebo členové Vaší domácnosti v poslední době obětí trestného činu/přestupku nebo pokusu o trestný čin/přestupek na území města/obce? (možno více odpovědí)
9. Znáte ve vašem blízkém okolí někoho, kdo se stal obětí trestného činu/přestupku nebo pokusu o trestný čin/přestupek na území města Dolní Poustevna? (možno více odpovědí)
10. Jaká je vaše ochota osobně ovlivnit bezpečnostní situaci ve městě? (více možností)
11. Kterými zločiny se cítíte být nejvíce ohroženi?
12. Které osoby vnímáte jako ty, které nejvíce ohrožují bezpečnost ve městě? (vyberte dvě možnosti)
13. Kolikrát jste v posledním roce přišel/přišla do kontaktu s policisty?
14. Můžete nám říct, o kterých konkrétních preventivních aktivitách nebo programech Policie ČR víte? (více možností)
15. Jak důvěřujete Policii ČR?
16. Jak jste spokojen/a s tím, jak se Policie ČR (státní policie) stará o bezpečnost občanů v místě Vašeho bydliště?
17. Jakou formu komunikace volíte s Policií ČR?
18. Čím by podle vašeho názoru mohla Policie ČR zvýšit svůj vliv při ochraně bezpečnosti občanů? (více možností)
19. Kolikrát jste v posledním roce přišel/přišla do kontaktu s asistenty prevence kriminality
20. Jak důvěřujete Asistentům prevence kriminality (APK)?
21. Jak jste spokojen/a s tím, jak se (APK) starají o bezpečnost občanů v místě Vašeho bydliště?
22. Jakou formu komunikace volíte s Asistenty prevence kriminality?
23. Čím by podle vašeho názoru mohli Asistenti prevence kriminality ve městě Dolní Poustevna zvýšit svůj vliv při ochraně bezpečnosti občanů? (více možností)
24. Myslíte si, že město Dolní Poustevna nabízí dostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času?
25. Víte, že ve městě funguje Komise prevence kriminality a znáte její činnost?
26. Čím by se měla zabývat prevence kriminality?
27. Jaká je Vaše míra tolerance k následujícím sociálním skupinám:
28. Myslíte si, že město Dolní Poustevna je bezpečným městem pro děti?
29. Čím si myslíte, že jsou ve městě nejvíce ohroženy děti a mládež? (chovají se tak)
30. Čím si myslíte, že jsou ve městě nejvíce ohroženi senioři? (někdo se k nim tak chová)
Děkujeme za Vaše názory a připomínky.
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období