#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Dotazníkové šetření ve spolupráci s občany města Dolní Poustevna

Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu života v našem městě. Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím (příp. zakroužkováním) odpovědi, která nejvíce vyjadřuje váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Dotazník je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování vaší identity. S výsledky průzkumu se budete moci seznámit na internetových stránkách města (www.dolnipoustevna.cz). Dotazník je určen pro občany města Dolní Poustevna starší 18 let. Dotazník je možné vyplnit elektronicky na webových stránkách města nebo je k vyzvednutí na městském úřadě a v Centru setkávání.

            Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 10.02.2020 v těchto sběrných místech do připravených boxů:

  • Podatelna na Městském úřadě Dolní Poustevna
  • Centrum setkávání (kostelík) v Dolní Poustevně
  • Městská knihovna v Dolní Poustevně

 

Dotazník je také možné zaslat poštou na adresu:

Město Dolní Poustevna

Vilémovská 77

407 82 Dolní Poustevna

 Elektronická verze dotazníku je rovněž k dispozici ke stažení a vyplnění na internetových stránkách města www.dolnipoustevna.cz.  Děkujeme za spolupráci


Odkaz na stažení - Dotazník spokojenosti

Dotazník spokojenosti

1. Jste spokojeni se sítí obchodů ve městě?
2. Jste spokojeni se sítí služeb ve městě?
3. Jste spokojeni se sítí zdravotní péče ve městě?
4. Jste spokojeni s mateřskou a základní školou ve městě?
5. Jste spokojeni s kulturním a sportovním vyžitím ve městě?
6. Jste spokojeni s jednáním Městského úřadu Dolní Poustevna


7. Jste spokojeni s činností samosprávy (Zastupitelstvo města)?


* 0 bodů nelíbí, 10 bodů max.
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok