#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

soutěž "Ferdinandova rozhledna"

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 4 2020 odkup bývalého vodojemu pod Ferdinandovou výšinou. Tento čin není řešen pouze za účelem záchrany této technické památky, ale i za účelem vybudování další městské atrakce, a to rozhledny. Tzv. „Ferdinandova rozhledna“ by měla být umístěna na stavbě vodojemu, a bude dalším podpůrným bodem pro Ferdinandovu cyklostezku spojující Centrum setkávání, Čtverec a Horní Poustevnu. Odbor správy majetku by rád zapojil do projektu rozhledny i místní veřejnost, a to vyhlášením soutěže o návrh „Ferdinandovy rozhledny“. Soutěž je určena pro všechny obyvatele obce Dolní Poustevna, vyjma zaměstnanců města Dolní Poustevna. V rámci návrhu postačí výkres s jednoduchým popisem stavby (např. materiál, vybavení apod.). V případě zájmu je možné stáhnout mapku/ ortofoto lokality na stránkách města/ sekce soutěž „Ferdinandova rozhledna“. Návrhy mohou občané odevzdávat do podatelny MěÚ Dolní Poustevna, a to v uzavřené obálce, s nápisem „Soutěž – návrh Ferdinandovy rozhledny“, a to do 30.6.2020. Vyhodnocení provede určená komise a první tři místa budou oceněna hodnotnými cenami (2 500,- Kč, 1 500,- Kč, 1 000,- Kč). Vítězný návrh bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace rozhledny oprávněnou projekční kanceláří.

Bližší informace vám v případě potřeby poskytne Iveta Malá, tel. 739 067 286, email: zp@dolnipoustevna.cz.

Těšíme se na vaše návrhy!