#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace z odborů

Evidence obyvatel

Odpadové hospodářství

Bytové hospodářství

Evidence psů

Evidence nemovitostí

Evidence hřbitovů

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Evidence obyvatel

Občanský průkaz

Žádosti o vydání občanského průkazu se od 1.1.2012 vyřizují na brozova.ocs@rumburk.cz

K žádosti již není potřeba přikládat fotografii, jak tomu bylo doposud. Fotografie bude pořízena až na úřadě ve speciální fotografické místnosti.

Žadatel by měl pas obdržet nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Současné cestovní doklady bez čipu zůstávají v platnosti až do konce doby, na kterou byly vystaveny.

Žádost o cestovní pas s biometrickými údaji pro děti do 15 let

 

 • rodný list
 • osvědčení o státním občanství nebo původní cestovní pas (podklady pro osvědčení: rodný list dítěte, rodný list rodičů nebo oddací list)
 • žádost podává rodič s platným občanským průkazem (dítě s sebou)
 • platnost pasu 5 let
 • poplatek 100,- Kč

Blesk pasy (zkrácená lhůta) pro děti do 15 let

 

 • 2x foto
 • rodný list
 • osvědčení nebo původní cestovní pas
 • platnost pasu 6 měsíců
 • poplatek 1000,- Kč

Žádost o cestovní pas s biometrickými údaji pro děti od 15 let a pro dospělé osoby

 

 • platný občanský průkaz
 • pro děti od 15 do 18 let je nutný souhlas jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte
 • starý pas
 • platnost pasu 10 let
 • poplatek 600,- Kč

Blesk pasy (zkrácená lhůta) pro děti od 15 let a pro dospělé osoby

 

 • 2x foto,
 • platný občanský průkaz
 • starý pas
 • platnost pasu 6 měsíců
 • poplatek 1500,- Kč

Zápis dítěte mladšího 10 let do cestovního pasu rodičů

 

 • platný občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • rodný list rodiče
 • správní poplatek 50,- Kč za každé dopsané dítě

 

Odpadové hospodářství

Domovní odpad

Svoz domovního odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen a.s. každé úterý (u svozu 1 x za 14 dní - sudé úterý).

Systém je známkový, kde si každá domácnost zvolí četnost vývozu své nádoby (každý týden, 1 x za 14 dní) dle množství vyprodukovaného domovního odpadu.

 

Známky na nádoby mají pouze půlroční platnost:

 • zimní období: 1. listopad - 30.duben
 • letní období: 1. květen - 31.říjen

Ceník za svoz SKO na zimní svozové období (aktuální)

 

 • Týdenní známka na popelnice - 110/120 l .........................1.330- Kč
 • Týdenní známka na popelnice - 80 l..................................   1.200,- Kč
 • Čtrnáctidenní známka na popelnice - 80 l. .....................     640,- Kč
 • Čtrnáctidenní známka na popelnice - 110/120 l.................700,- Kč
 • Měsíční známka na popelnice - 110/120 l ...........................470,- Kč
 • Týdenní známka na popelnice - 240l...................................2.470,-Kč
 • Čtrnáctidenní známka na popelnice -240 l........................1.390,-Kč
 • Týdenní známka na kontejner - 1 100 l...............................9.490,- Kč
 • Čtrnáctidenní známka na kontejner - 1 100 l................... 4 800,- Kč
 • PE bílé pytle na SKO - 110 l......................................................     65,- Kč


Nádoby na domovní odpad bezplatně obdržíte na radnici.

 

Tříděný odpad

Svoz tříděného odpadu pro domácnosti zajišťuje ZDARMA firma ProEKO Varnsdorf, s.r.o.

Za využívání kontejnerů a pytlů na tříděný odpad je pro podnikatele schválena cena:

 • 400,- Kč/za rok

Pytlový sběr - plasty, papír, tetra pack, sklo, drobné kovy, čistý textil

svoz v sudé pondělí po svozové trase

barevné pytle určené ke sběru dostanete zdarma na radnici

Kontejnerový sběr - plasty, papír, bílé a barevné sklo

 

Stanoviště kontejneru

 • Dolní Poustevna, U letadla před č.p.1
 • Dolní Poustevna, bytovky pod nádražím (č.p. 410-412)
 • Dolní Poustevna, bytovky u hranic (č.p. 380-2)
 • Dolní Poustevna, bytovky u křížku (č.p. 387-8)
 • Dolní Poustevna, u hřbitova
 • Dolní Poustevna, u I. stupně ZŠ
 • Dolní Poustevna, Lobendavská ulice, pod kostelem
 • Horní Poustevna, střed
 • Horní Poustevna, u Fišarů
 • Karlín, u autobusové zastávky


Sběrné místo a zpětný odběr elektrospotřebičů

 

Vyhrazený prostor v areálu bývalé kotelny, kde můžete odevzdat:

 • velkoobjemový odpad
 • elektrospotřebiče

Pověřená osoba: František Klaban

Provozní doba: sudá sobota od 10 - 12 hod.

                         lichý čtvrtek od 14:30 do 16:30 hod.

 

Ceník a pravidla pro sběrné místo Města Dolní Poustevna

 

Ceník:
- světelné zdroje (zpětný odběr) .................................................................zdarma
- malé spotřebiče, TV a PC monitory (zpětný odběr) ..................................zdarma
- velké spotřebiče a lednice (zpětný odběr) ................................................zdarma
- objemný odpad z domácností ...................................................................100,- Kč / m3
- stavební suť bez příměsí (frakce do 10 cm) ............................................. 200,- Kč / m3

Pravidla sběrného místa:
Sběrné místo mohou využívat fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastnící nemovitost na územní města Dolní Poustevna.
Limit pro domácnost je 1 m3 objemného odpadu nebo stavební suti za jednu sobotu.
V rámci zpětného odběru jsou přijímány do sběrného místa pouze kompletní elekrozařízení.
Ve sběrném místě nelze odevzdat:
- nebezpečné odpady a pneumatiky – 2 x ročně svoz NO
- směsný domovní odpad, odpad ze zeleně a i odpad, který lze dále vytřídit

Sběr textilu, hraček a použitých bot

Kontejner je: ulice U letadla před č.p.1., Dolní Poustevna

ulice Komenského, nad ZŠ 2.stupeň

Sběr a recyklace tonerů a cartridgí

Sběrné místo je na Městském úřadě v Dolní Poustevně v přízemí.

Nebezpečný odpad

Na jaře a na podzim zajišťuje pro fyzické osoby firma Marius Pedersen a.s. pravidelný svoz nebezpečných odpadů a pneumatik.

Stanoviště svozu

 • Horní Poustevna, u odbočky na Karlín
 • Dolní Poustevna, pod kostelíčkem
 • Dolní Poustevna, parkoviště u č.p. 1
 • odpadový kalendář 2015
 • Ceník č.3/2015 na svoz odpadu

 

Odpadový kalendář 2019
 • Odpadový kalendář 2019

 

 Obecně závazná vyhláška o odpadech

pátek 19.02.2016

Obecně závazná vyhláška o odpadech. pdf