#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Historie a rekonstrukce

Typ: ostatní
Historie a rekonstrukceTato stavba je situována cca 200 metrů severovýchodně od centra města a zhruba 400 metrů od hraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz, na svahu kopce Šenkberg, kde vytváří jednu z charakteristických i pohledových dominant Dolní Poustevny.
Z historie

Dne 1. listopadu 1937 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě nového evangelického kostela. Rodina Hälbig-Käferstein z Dolní Poustevny poskytla ke stavbě pozemek. Stavba byla zahájena i přesto, že nebylo na dokončení dostatek finančních prostředků. Místní evangelisté pevně věřili, že společnou snahou potřebný obnos získají a tuto stavbu úspěšně ukončí.

Stavba byla svěřena staviteli Karlu Seidlovi. Rušné události po roce 1938 však již nedovolily dílo dokončit. Po válce, kdy došlo k odsunu německy mluvících evangelíků, už nebyla vůle hrubou stavbu kostelíka dokončit. Nedokončená stavba tak zůstala 70 let volně přístupná a postupně chátrala.

 

Před rekonstrukcí

Kostel byl ve stádiu hrubé stavby se střechou včetně krytiny. Okenní a dveřní otvory byly bez výplní, podlaha nerovná z udusané zeminy. V Dolní Poustevně byla vždy snaha tento kostelík dokončit, ale pro nedostatek finančních prostředků k dostavbě nedošlo.

Zlom nastal, až když se městu podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Dne 13. 10. 2008 město obdrželo dopis o zařazení mezi projekty určené k financování. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce evangelického kostelíka byl určen na březen roku 2009.

 

Rekonstrukce

Ve výběrovém řízení vyhrála firma SIOPS spol. s.r.o. z Vilémova u Šluknova, která od 1. března 2009 do 31. října 2009 zajistila celkovou rekonstrukci Centra setkávání, včetně venkovních úprav.

Realizací projektu se proměnil bývalý evangelický kostel na "Centrum setkávání" s víceúčelovým společenským sálem s kapacitou 80 diváků, který vznikl přestavbou hlavního prostoru kostela – původní kostelní lodi. Na tento sál navazuje jeviště, které je zřízeno na místě před nedokončenou kazatelnou a prostorem nedokončeného oltáře. Nový společenský sál bude využíván jako obřadní síň nebo místo pro slavnostní zasedání zastupitelstva města. V prostoru za hlavním vchodem do objektu Centra setkávání je zbudováno sociální zařízení a šatna. Strop nad tímto vstupním zázemím tvoří podlahu balkonu, jenž je zpřístupněn dřevěným schodištěm. Z prostoru jeviště je přístupná nová přístavba k objektu, která je jednopodlažní s využitelným podkrovím a se sedlovou střechou o stejném sklonu jako střecha kostela. V přístavbě je kuchyňka s prostory a sociálním zařízením pro personál Centra setkávání a účinkující. Na chodbě přístavby je umístěn plynový kotel pro ústřední vytápění celého objektu. V podkroví této přístavby je sklad zařízení (stoly, židle, stojany apod.). V Centru setkávání je zpřístupněna vyhlídková věž. Vstup do věže je samostatný ze západní strany objektu. Před objektem jsou dvě parkovací místa – jedno pro zaměstnance a druhé pro imobilní osoby. Na pozemku pod Centrem setkávání je vybudováno odstavné parkoviště pro návštěvníky se sedmi parkovacími místy. Terénní rozdíl mezi tímto parkovištěm návštěvníků a centrem je překonán betonovým vyrovnávacím schodištěm.

 

Finanční dotace

V rámci Regionálního operačního programu Severozápad získalo město na tento projekt "Centrum setkávání v Dolní Poustevně" finanční dotaci, která činila celkem 92,5 % z celkových výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.

 

Celkové náklady:  

Dotace z ROP SZ: 12 712 143,58 Kč

 


Vytvořeno: 19. 11. 2016
Poslední aktualizace: 10. 1. 2017 04:15
Autor: Správce Webu