#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 Plán prevence kriminality DP  pro léta 2015 -2020

logo

Projekt "Dolní Poustevna - Asistenti prevence kriminality" je z programu prevence kriminality MVČR každoročně podporován již od roku 2015 doposud.

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY - Kristina Pourová, telefon: 737 569 998, Jaromír Broulík, telefon: 739 112 651

Asistenti v naprosté většině své pracovní doby vykonávají pochůzkovou činnost po městě Dolní Poustevna, zejména v místech, která jsou považována za riziková z hlediska kriminality.

Jedná se zejména o:

• jednotlivé bytové domy se zvýšenou koncentrací osob sociálně vyloučených

• o restaurační zařízení, kde budou kontrolovat, zda se se v nich nezdržují osoby pod zákonem stanovenou věkovou hranicí, či tyto osoby nekonzumují alkohol

• o přechody pro chodce v blízkosti škol a dětská hřiště, tedy místa, kde je třeba dbát o zvýšenou bezpečnost dětí

• o místa ve veřejném prostranství, kde hrozí hromadění nepořádku (zejména místa, která bývají využívána jako ilegální skládky, hnízda separovaného odpadu apod.)

Činnost asistentů spočívá v:

• komunikaci s občany, řešení běžných sporů a jejich předcházení (tedy podílení se na prevenci kriminality ve městě), základní poradenství, vysvětlování účelu své přítomnosti

• bdění nad dodržováním veřejného pořádku a čistoty, nad dodržováním vyhlášek města

• přispění k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

• zaměřují se na mládež, jejíž část město identifikuje jako rizikovou, ohroženou drogovou závislostí a obecně náchylnou k sociálně-patologickým jevům, pokoušejí se o navázání neformálního kontaktu s touto skupinou a o monitoring a řešení problémů, které s ní zejména souvisí (záškoláctví, šikana, herny, restaurační zařízení, prodej tabákových výrobků apod.)

• zvýšení důvěryhodnosti policie v očích občanů a naopak „otevření“ problémových míst policii díky jejich informování

Výše podpory v jednotlivých letech najdete v odkazu zde.

foto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Asistent prevence kriminality 2016"

(20.5.2016)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

logoAsistent prevence kriminality

Město Dolní Poustevna uspělo v roce 2015 s žádostí o dotaci ve výši 283.000,- Kč od MV ČR na projekt "Asistent prevence kriminality" a získalo 100 % dotace, o kterou si zažádalo.

 

V příloze najdete informace k projektu v rámci prevence kriminality v Dolní Poustevně.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Dolní Poustevně" byl v roce 2017/2018 podpořen MVČR dotací 4 500 000,- Kč.

foto  foto