Město Dolní Poustevna
Dolní
Poustevna

Projekty podpořené ÚK

llogo

http://www.kr-ustecky.cz

 

2024

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 24/SML1562/SOPD/INF - Zvýšení efektivnosti při hašení lesních požárů JSDH Dolní Poustevna Typ: PDF dokument, Velikost: 325.68 kB

2023

Projekty podpořené Ústeckým krajem v roce 2023

Město Dolní Poustevna se stalo v letošním roce úspěšným žadatelem o 4 dotace z Ústeckého kraje.

Konkrétně se jedná o dva projekty podávané do Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a to:

  • Výstavba chodníku u ZŠ 1. stupeň Dolní Poustevna (investiční dotace 125.000,-Kč)
  • Výstavba chodníku – Ulice Sadová (investiční dotace 291.100,-Kč)

Třetím úspěšným projektem je „Projektová dokumentace – Revitalizace centra obce“, který byl podpořen v rámci dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023. (investiční dotace 200.000,-Kč)

Posledním podpořeným projektem je projekt podpořený v rámci Fondu Ústeckého kraje. Jedná se o projekt "Slavnostní vyhlášení krajského kola Vesnice roku", který byl podpořen neinvesticní dotací ve výši 100.000,-Kč.

 

Slavnostní vyhlášení krajského kola vesnice roku

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 23/SML2849/SoPD/PIT - Slavnostní vyhlášení krajského kola Vesnice roku (444.25 kB)

http://www.kr-ustecky.cz

 

Výstavba chodníku - Ulice Sadová

Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2576 - Výstavba chodníku - Ulice Sadová (479.91 kB)

http://www.kr-ustecky.cz

 

Projektová dokumentace - Revitalizace centra obce

Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2441/SoPD/PIT - Projektová dokumentace - Revitalizace centra obce (6.36 MB)

http://www.kr-ustecky.cz

 

Výstavba chodníku u ZŠ 1. stupeň Dolní Poustevna

Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2181 - Výstavba chodníku u ZŠ 1. stupeň Dolní Poustevna (372.66 kB)

http://www.kr-ustecky.cz

 

2022

Slavnosti města Dolní Poustevna 2022

Smlouva o poskytnutí dotace - Slavnosti města 2022.pdf (1.36 MB)

Slavnosti města Dolní Poustevna se budou v letošním roce konat 10. září 2022. Město Dolní Poustevna chce po roce opět navázat na tradici konání městských slavností, které mají mezi občany regionu vždy vysoký ohlas. Chceme znovu zvýšit povědomí o našem městě. Očekáváme vystoupení několika předních umělců ve svém oboru. Projekt není zaměřen lokálně na Dolní Poustevnu, ale dostává i regionální a nadregionální charakter.

Projekt podpořen Ústeckým krajem a výdaje jsou spolufinancované z dotace ve výši               90 000,-Kč.

http://www.kr-ustecky.cz

Oprava chodníku - Ulice Sadová

Smlouva č. 22/SML1609/SOPD/RR (353.16 kB)

Smlouva č. 22/SML1609/SOPD/RR

Stávající opravený chodník je přínosem pro cílové skupiny obyvatel a návštěvníků města. Opravou chodníku došlo k odstranění nevyhovujícího technického stavu, který vytvářel špatné podmínky pro svou údržbu, což ještě více prohlubovalo jeho špatný technický stav. Realizací projektu došlo také k odstranění rizika újmy na zdraví a majetku dané cílové skupiny. V neposlední řadě došlo ke zvelebení intravilánu města Dolní Poustevna, které tak vylepšilo prostředí své obce a zlepšilo podmínky pro žití místních obyvatel.

Dolní Poustevna - vybavení altánů

Smlouva č. 22/SML0806/SOPD/RR

V rámci realizace projektu zakoupilo Město Dolní Poustevna zařízení do dvou altánů, které budou dále využívány při realizaci plánovaných kulturních a společenských akcí v Dolní Poustevně. Dále budou altány využívány k pasivnímu odpočinku občanů a návštěvníků města a k výuce Základních škol v Dolní Poustevně.

 

2020

Dolní Poustevna - pořízení manipulační techniky

Záměrem projektu je zlepšení a zefektivnění stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů ve městě Dolní Poustevna prostřednictvím pořízení manipulačního prostředku (vysokozdvižného vozíku) a závěsných nádob o objemu 120 až 2500 l.

 

Vybavení školních jídelen v Dolní Poustevně

Výsledkem projektu je zmodernizování školních jídelen, které slouží převážně dětem. Bude možné rychleji a energeticky úsporněji připravovat zdravější a kvalitnější pokrmy a připravovaná modernizace bude mít nemalý vliv i na usnadnění, zabezpečení a zefektivnění práce žen pracujících v jídelnách.

 foto  foto

 Práce většinu lidí naplňuje uspokojením. Pokud ale není vyvážena účinným odpočinkem, působí na člověka negativně.       Odpočinek bychom měli do svého programu zařadit každý den, protože jenom tak se vyhneme zbytečnému přepětí a     získáme nový popud k dalšímu plnohodnotnému a zdravému životu. Realizací projektu jsme připravili kvalitní místo pro   tento odpočinek místním obyvatelům.

foto    logo

2019

projekt "S knihou do života" 

Účastníci 3-6. tříd si v rámci čtenářského klubu rozvily čtenářskou gramotnost a dovednost a společně se pravidelně scházeli nad knihou v rámci plánovaného rozvoje čtenářského společenství mezi dětmi, rodiči a osobnostmi města. Nastartováním čtenářského klubu došlo v našem městě k vytvoření plnohodnotné volnočasové aktivity. 

 

projekt "Obnova a vybavení školní jídelny" - v rámci tohoto projektu jsou školní jídelny v MŠ a ZŠ v Dolní Poustevně vybaveny výkonnější technologií kuchyní, tzn. do jídelny v ZŠ byla pořízena myčka na nádobí a pracovní stůl, do jídelny v MŠ pracovní stůl s posuvnými dvířky,

publicita

 

projekt "Sportovní vybavení"  - v rámci realizace projektu bylo pořízeno sportovní vybavení pro výuku tenisu v Dolní Poustevně a upravily se tenisové kurty.

publicita

projekt "21. Loutkový festival v Dolní Poustevně" -  ve dnech 20.09 -22.09.2019 vystoupí v Dolní Poustevně minimálně 10 loutkových souborů. Projekt není zaměřen lokálně pro Dolní Poustevnu, ale dostává regionální a nadregionální charakter. Šluknovský výběžek leží stranou kulturních center a tento handicap projektem zmírňujeme. Díky festivalu se Dolní Poustevna stane vždy na jeden víkend v roce centrem dětského loutkového divadélka, na které zavítá mnoho návštěvníků a účinkujících. Tato akce přispěje ke zlepšení povědomí o pohraničí a o tradici loutkového divadla v České republice. Kulturně společenská setkávání všech příznivců pohádek a zvláště loutkových představení má pozitivní dopad na estetické vnímání diváků, kulturní vzdělanost, odbourává vzájemné předsudky.

plakát

 

Soupis projektů Města Dolní Poustevna od r. 2011 do r. 2018     

Souhrn projektů podpořených Ústeckým krajem v předchozích 3 letech

2018

Kompostéry pro občany

Město Dolní Poustevna zakoupilo na základě podpory Ústeckého kraje kompostéry, kam mohou místní občané, organizace a školy, které projevili zájem o kompostování na základě poptávkového řízení města, ukládat bioodpady. Pořízením těchto nádob se zefektivní využití biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v naší obci Dolní Poustevna a sníží se množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve svozu komunálních odpadů. Vzniklý substrát může být používán např. ke hnojení pozemků. V případě, že budou mít ještě někteří občané zájem o bezplatné zapůjčení těchto kompostérů, mohou se obrátit na p. Ivetu Malou, tel. 739 067 286, email: zp@dolnipoustevna.cz.

Vybavení sběrného místa

Cílem tohoto projektu je zajistit kvalitní technické vybavení nového sběrného místa, které bude sloužit ke sběru, výkupu, shromažďování a skladování odpadů vznikajícího na území města Dolní Poustevna a pomůže tak snížit produkci směsného komunálního odpadu zvýšením míry separace využitelných složek komunálního odpadu.

  foto  foto  foto

Pořízení štěpkovače

 Cílem projektu bylo usnadnění procesu využití odpadů z údržby veřejné zeleně a soukromých zahrad.

Video - štěpkovač

foto foto foto foto

 

Aleje k Filipovu údolí

Návrh vegetačních úprav (krajinotvorného opatření) v rámci tohoto projektu řeší rozšíření stávající zeleně v obci a kat. území Dolní Poustevna za účelem zvýšení biodiverzity v rámci přechodu intravilánu do extravilánu. Zájmové území výsadby se nachází v jihozápadní okrajové části obce Dolní Poustevna a je rozděleno na tři dílčí lokality, které jsou situovány v těsné blízkosti:

  • ulice Nádražní, podél oplocení sportovního areálu,
  • bezejmenná nezpevněná místní komunikace za sportovním areálem,
  • volné prostranství podél polní komunikace k Filipovu údolí.

fotofoto   foto  foto

 

Hospodaření v lesích Ústeckého kraje

Slavnosti města 2018

Čtyři, pro naše město Dolní Poustevna velmi slavná výročí, jsou dostatečným odůvodněním oslav v našem městě pro rok 2018. Dolní Poustevna je malé městečko ve Šluknovském výběžku, obklopené ze tří stran Německem. Ve městě žije mnoho mladých lidí s malými dětmi, ale je zde i častý pohyb turistů a obyvatel z nedalekého města Sebnitz a jeho okolí. Doprava za kulturou je náročná, nejbližší velké kulturní zařízení je v Rumbuku, Varnsdorfu, Děčíně nebo v České  Lípě. Je proto třeba kulturu za obyvateli tohoto "zapadlého koutu" vozit.  Hlavním cílem projektu je přivést kvalitní kulturu pro děti i jejich rodiče do míst, kterým se dodnes říká "DRSNÝ SEVER".  Žijeme na konci světa, ale žijeme tady rádi a chceme, aby zde zůstavali mladí lidé s dětmi a aby se vracely naše děti a my jim měli co nabídnout.  Tento projekt podpořil Ústecký kraj částkou 200 000,- Kč.

výstava  foto foto

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V rámci rekonstrukce byly provedeny nutné úpravy hasičské zbrojnice a přilehlých garáží tak, aby bylo možné řádné garážování hasičských vozidel a techniky. Hasičská zbrojnice nyní odpovídá současným předpisům (hygienické, technické, aj) a požadavkům. Rekonstrukce byla provedena dle projektové dokumentace. Ústecký kraj tento projekt podpořil částkou 500 000,- Kč.

foto foto

Projektová dokumentace na půdní vestavbu ZŠ II.stupeň Dolní Poustevna - projekt podpořil Ústecký kraj

(1.11.2016)

 

uk

(23.11.2016)

eu

"Dotace v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020"- 2. kolo

(21.10.2016)

uk

Dotace v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

 (29.6.2016)

uk

18. Mezinárodní loutkový festival Dolní Poustevna

(30.5.2016)

 

uk

17. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně

Již tradiční mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně podpořil v tomto roce 2015 Ústecký kraj dotací ve výši 100.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na úhradu odměn pozvaným loutkovým souborům za odehraná představení.

 

eu

Zateplení objektu č.p. 192 Dolní Poustevna

(28.1.2015)

Státní fond životního prostředí ČR akceptoval žádost o dotaci ve výši 1.592.197,-Kč, kterou podalo město Dolní Poustevna  na "Zateplení objektu č.p. 192", kde nyní sídlí ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové. Veřejnou zakázku na zateplení objektu vyhrála firma KM Nezmar.  Realizace akce proběhla v roce  2015.

 

logoAsistent prevence kriminality

Město Dolní Poustevna uspělo v roce 2015 s žádostí o dotaci ve výši 283.000,- Kč od MV ČR na projekt "Asistent prevence kriminality" a získalo 100 % dotace, o kterou si zažádalo.

 

V příloze najdete informace k projektu v rámci prevence kriminality v Dolní Poustevně.

Na podporu aktivit souvisejících se sociální integrací dětí a mládeže, na zvyšování bezpečí ohrožených skupin lidí nebo na snižování drogové závislosti se chce zaměřit město Dolní Poustevna při naplňování plánu prevence kriminality v letech 2015-2020.

Z navrhovaného plánu vychází také projekt pro letošní rok, kde hlavním cílem je zejména snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě, garance bezpečnosti a veřejného pořádku v obci a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, pokles bagatelní a latentní protiprávní činnosti, prevence sousedských sporů a zmírnění negativního náhledu majority na osoby sociálně vyloučené.

Dílčím cílem je lepší komunikace a spolupráce relevantních aktérů (obce, APK, Policie ČR, Probační a mediační služba, sociální odbor, NNO apod.) a poradenská činnost asistenta cílovým skupinám.

Druhým dílčím cílem je zaměstnání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných na pozici APK, který povede ke zvýšení jejich pracovních a sociálních kompetencí.  Asistenti prevence kriminality získají nové znalosti a dovednosti v oblasti práva, bezpečnosti, prevence kriminality, realizace hlídkové služby a komunikace. Tím se stanou konkurenceschopnějšími na trhu práce. Celkové náklady na tento projekt jsou odhadovány na 315.000,- Kč, kde cca 11% finančních prostředků pokryje město, zbývající část bude poskytnuta z dotace MV ČR. Asistenti budou jakýmsi spojovacím můstkem mezi policií a občany. Prostředníky, kteří by měli přispět k dlouhodobému uklidnění situace, ke snížení kriminality ve městě zejména díky účinnému předcházení trestné činnosti.

Jako zdaleka největší bezpečností riziko v našem městě se v současné době jeví především užívání návykových látek, zejména drog. Je velmi rozšířené u obyvatel stále mladšího věku, přičemž obzvláště ohroženou skupinou jsou mladí nezaměstnaní lidé. S tím úzce souvisí vzrůstající drobná, často neoznamovaná kriminalita, výtržnictví a vandalismus, které vedou ke zhoršování sousedských vztahů.

V rámci prevence proti těmto skutečnostem, chce město Dolní Poustevna vytvářet a podporovat partnerství s relevantními sektory ve společnosti a začlenit prevenci kriminality jako trvalou součást podpory rozvoje naší společnosti. Účast obcí a občanské společnosti je pro prevenci kriminality zásadní, zejména při identifikaci priorit, při zavádění a vyhodnocování programů a při identifikaci zdrojů. Na obcích leží váha výkonu projektů, aktivit a opatření prevence kriminality a od toho se odvíjí spokojenost občanů, jejich pocit bezpečí a omezení trestné činnosti.

opzp

Varovný protipovodňový systém města Dolní Poustevna

(31.12.2012)

V rámci Operačního programu Životního prostředí - výzvy č. 37 uspělo město Dolní Poustevna se svojí žádostí o dotaci na projekt "Varovný protipovodňový systém města Dolní Poustevna" v hodnotě 1 678 200,-Kč. Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti města. Zpracováním digitálního povodňového plánu Dolní Poustevny a vybudováním varovného hlásného protipovodňového systému s bezdrátovým místním informačním systémem dojde k vytvoření spolehlivého nástroje v řízení povodňových rizik. Povodňový plán bude základem dat pro rozhodovací činnost při povodňové situaci a varovný hlásný systém umožní včasné varování obyvatelstva obce, zejména těch v rizikových oblastech. Hlásné hydrologické profily budou umístěny v místech, kde mají nejvyšší pravděpodobnost včas upozornit na povodňové nebezpečí a zmírnit či zabránit významným škodám na majetku, případně ohrožení zdraví a života obyvatel.

Město

Facebook Města

Facebook

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 20 °C 8 °C
zataženo, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 3.37m/s
tlak1015hPa
vlhkost44%

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:277
TÝDEN:1262
CELKEM:1099634

Naši partneři