#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška 1/2016 - příloha

priloha_k_ozv_1-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška 1/2016

ozv_12016.pdf

Nařízení města Dolní Poustevna vlastníkům nemovitosti o připojení na kanalizaci

vyzva_k_napojeni_na_kanalizaci.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky

ze dne 20.10.2015.

1.pdf

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04

ze dne 13.7.2015

2.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o odpadech

ze dne 4.6.2015

3.pdf

Nařízení č. 1/2012 o vymezení úseku místních komunikací, na kterých nebude zajišťována zimní údržba

ze dne 31.10.2012 Nařízení č. 1/2012 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Zastupitelstvo města Dolní Poustevna se na svém jednání dne 31.10.2012 usneslo vydat toto nařízení: Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny níže a vymezeny v příloze: Katastrální území Dolní Poustevna: 28c; 32c; 5d; 6d; 7d Katastrální území Horní Poustevna: 8c; 1d Katastrální území Nová Víska u Dolní Poustevny: 46c; 47c; 49c Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

4.pdf

Vyhláška č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

ze dne 29.2.2012 Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry lze provozovat pouze na těchto místech: 1. Kaštanová 292, Dolní Poustevna 2. Vilémovská 286, Dolní Poustevna 3. Sadová 250, Dolní Poustevna 4. Sadová 171, Dolní Poustevna 5. Sadová 165, Dolní Poustevna 6. K. Světlé 186, Dolní Poustevna 7. Nádražní 232, Dolní Poustevna 8. Vilémovská 294, Dolní Poustevna 9. Akátová 359, Dolní Poustevna 10. Horní Poustevna 112, Dolní Poustevna 11. Horní Poustevna 130, Dolní Poustevna a to pouze v čase od 10:00 do 24:00 hod. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 29.2.2012.

5.pdf

Vyhláška č. 1/2012 o zrušení vyhlášky č. 3/2011

ze dne 10.2.2012 Zrušuje se OZV č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10.2.2012.

6.pdf

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ze dne 19.1.2011 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.2.2011.

7.pdf

Vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

ze dne 19.1.2011 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.2.2011.

8.pdf

Vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného

ze dne 19.1.2011 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.2.2011.

9.pdf

Vyhláška č. 5/2011, kterou se zruší vyhláška o místním poplatku z ubytování

ze dne 19.1.2011 Zastupitelstvo města se dne 19. 1. 2011 usneslo zrušit vyhlášku č. 5/2003 ze dne 17.12.2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.2.2011.

10.pdf

Vyhláška č. 1/2008 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ze dne 9.7.2008 místní koeficient: 2 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009.

11.pdf

Vyhláška č. 1/2006 o pravidlech pro volný pohyb psů

ze dne 24.5.2006 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.6.2006.

12.pdf

Vyhláška č. 2/2005, kterou se změní a doplňuje vyhláška o závazných částech územního plán

ze dne 27.10.2005 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 11.11.2005.

13.pdf

Nařízení č. 1/2005 o zákazu spalování některých paliv

ze dne 31.3.2005 Toto nařízení nabývá účinnosti 15. 4. 2005.

n-1-2005_1.pdf

Nařízení č. 1/2005 o zákazu spalování některých paliv - záměr

zamer_24.pdf

Opatření č. 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště

ze dne 4.5.2004 Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dne 4.5.2004.

15.pdf

Vyhláška č. 4/2002 o závazných částí územního plánu

ze dne 8.11.2002 Tato vyhláška nabývá účinnosti 8. 11. 2002

16.pdf

Stránka

  • 1