Město Dolní Poustevna
Dolní
Poustevna

Probíhá úprava webových stránek.

Aktuality

 

Vážení spoluobčané, v návaznosti na opatření vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy COVID-19 jsme opět nuceni přistoupit k těmto opatřením:


ŽÁDÁME O ZVÁŽENÍ NUTNOSTI NÁVŠTĚVY ÚŘADU. TO VŠE Z DŮVODU OCHRANY ZDRAVÍ JAK OBČANŮ, TAK ZAMĚSTNANCŮ ÚŘADU.

PRO POTŘEBY UVÁDÍM TELEFONNÍ ČÍSLA:

STAROSTA MĚSTA, ROBERT HOLEC- 736 536 911


MÍSTOSTAROSTA MĚSTA, KAREL ŽIFČÁK  -  723 064 647


VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU, ZDENĚK HAUSER  -  602 195 961


VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU, ZDĚNKA ŠULCOVÁ   -  731 572 107


POKLADNA, ZUZANA BEDNÁŘOVÁ   -    602 812 867


EVIDENCE OBYVATEL, ROMANA PAJEROVÁ   -    704 319 696


VEŘEJNÁ ZELEŇ, JIŘÍ BRŮNA  -  607 710 072


MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST:

PONDĚLÍ  A STŘEDA OD 10:00 DO 12:00 A OD 13.00 A DO 16.00 HODIN

PŘESTO ŽÁDÁME OBČANY, ABY ZVÁŽILI NUTNOST NÁVŠTĚVY ÚŘADU. POPLATKY A DALŠÍ POVINNOSTI BUDE MOŽNOST UHRADIT ZPĚTNĚ, PŘÍP. PŘEVODEM Z ÚČTU.

V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU BUDE OMEZENÝ POČET ZAMĚSTANCŮ. PŘED NÁVŠTĚVOU PROSÍM RADĚJI NEJPRVE KONTAKTOVAT DANÉHO ZAMĚSTANCE TELEFONICKY.

  • SBĚRNÉ MÍSTO BUDE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO.
  • CENTRUM SETKÁVÁNÍ BUDE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO.
  • KNIHOVNA BUDE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

 

ZAKOUPENÉ ZNÁMKY NA SKO BUDOU Z VÝŠE UVEDNÝCH DŮVODŮ OBČANŮM ROZVEZENY A NALEPENY NA NÁDOBY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁS BUDEME KONTAKTOVAT.
 

 

Robert Holec, starosta

 

 

 

 

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.

https://erouska.cz/

Zobrazeno 31-60 ze 879

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat prohlubující se tlaková níže, postupující z Balkánu nad Polsko.

Datum: 12. 10. 2020

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat prohlubující se tlaková níže, postupující z Balkánu nad Polsko.
Velmi vydatný déšť Vysoký st. nebezpečí
13.10. 18:00 – 14.10. 24:00
Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny 60 až 80 mm/24h.
Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.
Územní platnost: ORP Rumburk, ORP Varnsdorf

Nová sněhová pokrývka
nad 800 m n.m. Nízký st. nebezpečí
13.10. 18:00 – 14.10. 18:00
Popis: Nová sněhová pokrývka nad 800 m 10 až 30 cm/24h.
Doporučení: Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby.
Územní platnost: Okres Chomutov, ORP Litvínov, ORP Teplice

Vydatný déšť Nízký st. nebezpečí
13.10. 18:00 – 14.10. 24:00
Popis: Vydatný déšť s úhrny 30 až 60 mm/24h.
Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.
Územní platnost: ORP Děčín, Okres Chomutov, ORP Litvínov, ORP Teplice, Okres Ústí nad Labem

Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí
13.10. 21:00 – do odvolání
Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.
Hydrologická regionální informační zpráva: Od středečnho odpoledne očekáváme postupně od východu přechod tlakové níže, na většině území srážky, v Jizerských a Lužických horách vydatné. Hladiny toků budou na vzestupu, v povodí Lužické Nisy, Kamenice a Mandavy nelze vyloučit překročení 1.SPA.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.
Územní platnost: Okres Děčín

Podzimní burza v Nároďáku zrušena! O novém termínu vás bude informovat (dle možností).

Datum: 9. 10. 2020

Podzimní burza v Nároďáku zrušena! O novém termínu vás bude informovat (dle možností).

Rozbory vody

Datum: 6. 10. 2020

Rozbory vody

Upozorňujeme občany na poslední možnost uhradit na MěÚ částku za svoz SKO. Pokud dnes nedojde k úhradě známky, nebude občanům zaručen plynulý přechod na svoz odpadu v zimním období.

Datum: 5. 10. 2020

Upozorňujeme občany na poslední možnost uhradit na MěÚ částku za svoz SKO. Pokud dnes nedojde k úhradě známky, nebude občanům zaručen plynulý přechod na svoz odpadu v zimním období.

V Dolní Poustevně byly nalezeny 3 klíče s přívěskem. Jsou k vyzvednutí v pokladně Měú Dolní Poustevna.

Datum: 5. 10. 2020

V Dolní Poustevně byly nalezeny 3 klíče s přívěskem. Jsou k vyzvednutí v pokladně Měú Dolní Poustevna.

Klíče budou vydány po identifikaci přívěsku.


O Z N Á M E N Í RDG PROVOZŮ RUMBURK,

Datum: 1. 10. 2020

O Z N Á M E N Í RDG PROVOZŮ RUMBURK,
VARNSDORF

Vážené kolegyně a kolegové,
viz. níže rozesíláme rozpis fungování RDG pracovišť ve službě od 15:00 -07:00 hodin na měsíc ŘÍJEN ve spolupráci ZZ - LNaP, a.s Rumburk a nemocnice Varnsdorf z provozních důvodů.
V červeně označené dny, když je v provozu RDG Rumburk, jsou v Rumburku (pavilon chirurgie) prováděna vyšetření RTG, CT a SONO.
V černě označené dny, kdy provoz zajišťuje RDG Varnsdorf, jsou ve Varnsdorfu prováděna pouze RTG vyšetření, v Rumburku je pracoviště RDG zavřené, tudíž není ve výběžku, ve službě, dostupné CT.
Rbk. 01.10.
Rbk. 02.10.
Rbk. 03.10.
Rbk. 04.10.
Vdf. 05.10.
Rbk. 06.10.
Vdf. 07.10.
Rbk. 08.10.
Vdf. 09.10.
Rbk. 10.10.
Rbk. 11.10.
Vdf. 12.10.
Rbk. 13.10.
Vdf.. 14.10.
Vdf. 15.10.
Rbk. 16.10.
Rbk. 17.10.
Rbk. 18.10.
Rbk. 19.10.
Rbk. Z 20.10.
Vdf. 21.10.
Vdf. Z 22.10.
Rbk. 23.10.
Rbk. 24.10.
Vdf. 25.10.
Vdf. Z 26.10.
Vdf. 27.10.
Rbk. 28.10.
Vdf. 29.10.
Rbk. 30.10.
Vdf. Z 31.10.
#

Lesy ČR - pomoc s obnovou lesa (Tanečnice, Kytlice, Studený vrch)

Datum: 30. 9. 2020

Lesy ČR - pomoc s obnovou lesa

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Datum: 30. 9. 2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Datum: 30. 9. 2020

Nabídka zaměstnání

Český den proti rakovině - žluté kytičky

Český den proti rakovině - žluté kytičky

Datum: 29. 9. 2020

Český den proti rakovině - žluté kytičky

POZVÁNKA NA VÝTVARNÝ KURZ OLEJOMALBY

Datum: 29. 9. 2020

POZVÁNKA NA VÝTVARNÝ KURZ OLEJOMALBY

Nová provozní doba pobočky pošty v Dolní Poustevně (od 10/2020)

Nová provozní doba pobočky pošty v Dolní Poustevně (od 10/2020)

Datum: 24. 9. 2020

Nová provozní doba pobočky pošty v Dolní Poustevně (od 10/2020)

PŘIPOMÍNÁME!

Datum: 23. 9. 2020

PŘIPOMÍNÁME!
Vážení občané,
firma EKO servis Varnsdorf, se kterou máme smlouvu na svoz a likvidaci SKO, zavádí od dalšího období nový systém značení popelnic.
Etikety bude tisknout sama firma a bude na ní uvedena frekvence svozu, adresa a čárový kód.
S tímto přichází i následující změna, která se týká úhrady za svoz (zakoupení známky)!
Známku, tentokrát na zimní období, si bude muset každý občan na městském úřadě uhradit již v průběhu měsíce září 2020! Firmě se uhrazené známky nahlásí a ta je v průběhu měsíce října vytiskne a připraví k předání občanům.
Občané, kteří přijdou zaplatit svoz nádoby později (v průběhu svozového období) musí počítat s časovou prodlevou od zaplacení do vývozu. Tato doba bude potřeba k zanesení do evidence, k realizaci tisku a distribuci svozové známky.
Při pozdější úhradě za svoz (během období) nebude cena známky ponížena! Cena je neměnná.

Výzva k okleštění stromů, ČEZ

Datum: 21. 9. 2020

Výzva k okleštění stromů, ČEZ

Doporučení pro občany

Doporučení pro občany

Datum: 21. 9. 2020

Doporučení pro občany

Z provozních důvodů bude interní ambulance v LNaP, a.s. Rumburk od 21.9. do 4.10. UZAVŘENÁ.

Datum: 17. 9. 2020

Z provozních důvodů bude interní ambulance v LNaP, a.s. Rumburk od 21.9. do 4.10. UZAVŘENÁ.

Změna otevírací doby pošty

Změna otevírací doby pošty

Datum: 17. 9. 2020

Změna otevírací doby pošty

projekt JEDU S DOBOU pro seniory nad 65 let

projekt JEDU S DOBOU pro seniory nad 65 let

Datum: 16. 9. 2020

projekt JEDU S DOBOU pro seniory nad 65 let

Winterman, triatlon

Winterman, triatlon

Datum: 16. 9. 2020

Winterman, triatlon

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Datum: 15. 9. 2020

Nabídka zaměstnání

Testování na COVID-19 na objednání, bez samoplátců - Nemocnice v Rumburku

Datum: 15. 9. 2020

Testování na COVID-19 na objednání, bez samoplátců - Nemocnice v Rumburku

Změna otevírací doby pošty v Dolní Poustevně

Změna otevírací doby pošty v Dolní Poustevně.

Datum: 11. 9. 2020

Změna otevírací doby pošty v Dolní Poustevně.

Sběr papíru v ZŠ

Sběr papíru v ZŠ

Datum: 11. 9. 2020

Sběr papíru v ZŠ

ČARODEJNICE NARUBY

Datum: 11. 9. 2020

ČARODEJNICE NARUBY

Vše je připraveno, točené pivo, český burčák, klobásky, steaky a nově také grilovaná kýta a langoše.

Počasí zajištěno.

Těšíme se na vás.

Podzimní burza v ND

Podzimní burza v ND

Datum: 11. 9. 2020

Podzimní burza v ND

CENTRUM SETKÁVÁNÍ

Datum: 9. 9. 2020

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
V měsíci záři dojde v Centru setkávání k výměně otevírací a zavírací soboty. V původně otevírací sobotu 12. 9. (lichý týden) bude zavřeno. Místo ní bude otevřeno o zavírací sobotě 19. 9. (sudý týden).

Změna otevírací doby pobočky České pošty, Dolní Poustevna

Změna otevírací doby pobočky České pošty, Dolní Poustevna

Datum: 7. 9. 2020

Změna otevírací doby pobočky České pošty, Dolní Poustevna

#

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK - ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Datum: 7. 9. 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK - ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Vážení občané, na čtvrtek 10. 9. a pondělí 14. 9. 2020 je plánována odstávka elektřiny. Týká se i Třídy 9. května, kde se nachází městský úřad, a proto bude v pondělí (úřední den) pro veřejnost otevřeno až od 12.30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Informace ke svozu popelnic, nové známky

Datum: 7. 9. 2020

Informace ke svozu popelnic, nové známky

Čarodějnice naruby

Čarodějnice naruby

Datum: 2. 9. 2020

Čarodějnice naruby

Zobrazeno 31-60 ze 879

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 256
TÝDEN: 256
CELKEM: 642952

Naši parneři